Zorg & Gezondheid | Astma


De luchtwegen zijn omringd met spiertjes en aan de binnenkant bekleed met slijmvlies. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels: de spiertjes trekken samen, de slijmvliezen zwellen op en maken meer slijm aan. Daardoor worden de luchtwegen nauwer, kan er minder lucht door en ontstaat benauwdheid. Vaak gaat astma vaak samen met allergie. 

Allergische prikkels die een reactie van de luchtwegen kunnen geven, zijn onder meer huisstofmijt, huidschilfers van huisdieren, schimmels en gras- of boompollen. Daarnaast kunnen de luchtwegen reageren op rook, chloorlucht, baklucht, temperatuurwisseling, stoom en mist, maar ook op lichamelijke inspanning en verkoudheid of griep. Meestal krijgt u direct klachten, soms pas na uren. In één familie zijn er vaak meerdere mensen met astma.

Zorgprogramma Astma

Mensen met astma hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma astma werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Uw voordelen

 • U heeft één aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw ziekte
 • Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd
 • U leert beter om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan
 • Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld
 • Het verbetert de kwaliteit van uw leven

Behandelteam

Uw huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep DOH. Binnen DOH werken huisartsen samen met elkaar, maar ook met praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, psychologen, medisch specialisten en diagnostische centra. Zij verdelen onderling taken en stemmen de zorg goed op elkaar af. Als het nodig is, wisselen ze patiënten informatie uit. Dit gebeurt alleen met uw toestemming! Door de samenwerking krijgt u steeds de zorg die u op dat moment nodig heeft. Uw huisarts blijft voor u de belangrijkste contactpersoon.

Wat is het specifieke behandelteam voor een astmapatiënt?

 • Huisarts: stelt de diagnose vast en schrijft u zo nodig medicatie voor. 
 • Praktijkondersteuner: is uw centrale aanspreekpunt. Hij/zij coördineert het zorgprogramma, draagt bij aan de diagnosestelling, geeft u voorlichting en houdt de controleafspraken met u. Hij/zij helpt u bij het formuleren van uw gezondheidsdoelen in uw individuele zorgplan.
 • Assistente: ondersteunt de huisarts en praktijkondersteuner, zij heeft een belangrijke administratieve taak.
 • Apotheek: levert en bewaakt uw medicatie.
 • Diëtiste: ondersteunt u bij een 'dieet op maat'.
 • Fysiotherapeut: Helpt uw conditie of spierkracht te verbeteren, individueel of in een beweegprogramma.
 • Praktijkondersteuner GGZ: helpt bij psychische problemen die te maken hebben met uw ziekte, het accepteren daarvan of problemen op werk of in het gezin.
 • Longarts: ondersteunt de huisarts bij het beoordelen van de longfunctietesten en het geven van behandeladviezen. Ook draagt hij bij aan de deskundigheidsbevordering van huisartsen en praktijkondersteuners.

Behandeling

Welke behandelingen in het zorgprogramma kan ik allemaal verwachten als astmapatiënt?
 • Allergie test: een bloedprik waarbij getest wordt of u antistoffen in het bloed hebt tegen boom- en graspollen, huisstofmijt, kat en hond.
 • Longfunctie onderzoek: alleen in de eerste 3 jaar na de diagnose, als uw astma niet stabiel is of als u nog rookt.
 • Longfoto: alleen als hier reden voor is, bijvoorbeeld omdat u langdurig hoest. 
In nauw overleg met u stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw individuele zorgplan. In dit behandelplan staat concreet welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft. Mijn zorgprogramma online helpt u hierbij.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt zelf goede controle over uw astma krijgen door de onderhoudsmedicatie die u voorgeschreven hebt gekregen dagelijks te gebruiken. Daarnaast is het verstandig om de prikkels die bij u astma klachten uitlokken zoveel mogelijk te vermijden; dit is helaas niet altijd mogelijk. 

Zijn er cursussen of andere initiatieven waar ik me als patiënt bij aan kan sluiten?
Longpunt Eindhoven is een initiatief van het Longfonds. Bij het Longpunt worden informatiemiddagen voor longpatiënten georganiseerd. Er wordt telkens een ander thema behandeld.

Naar de agenda

Kosten

Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het zorgprogramma Astma of krijg ik alles vergoed? Deelname aan het zorgprogramma astma valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose astma is gesteld, worden alle consulten van huisarts en de praktijkondersteuner vergoed. Ook de longfunctietest wordt vergoed, mits de test in de huisartsenpraktijk wordt uitgevoerd.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:
 • Medicatie: eigen risico
 • Beweegprogramma’s of groepscursus: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.
 • Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.
 • Diëtiste bij overgewicht:  Dit valt binnen het zorgprogramma. Wanneer u verwezen wordt door de praktijkondersteuner of huisarts, krijgt u 120 minuten per jaar vergoed zonder aftrek van eigen risico.

Stoppen met roken

Dat roken slecht is voor uw longen wist u misschien, maar bij mensen met astma is het schadelijke effect nog veel groter. Daarom is het van groot belang dat u stopt met roken. Uw huisarts kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner voor individuele begeleiding. Ook kan hij u verwijzen naar Sinefuma, voor de groepscursus: ‘Rookvrij! Ook jij?’  
Uit onderzoek blijkt dat de kans op succesvol stoppen ruim driemaal groter is wanneer u begeleiding krijgt in combinatie met hulpmiddelen in vergelijking met stoppen op eigen houtje. 

Extra informatie

Voor verdere informatie over astma zie:

www.longfonds.nl www.thuisarts.nl 

Download hier de folder over de samenwerking tussen uw huisarts en het ziekenhuis


Nieuws en mededelingen
Reactie op artikel NRC over medische dossiers
Reactie op artikel NRC over medische dossiers
Geplaatst: 21 juli 2023
NRC publiceerde afgelopen dinsdag 18 juli dit artikel over het kopiëren en opslaan van medische dossiers.

Lees meer
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer