Zorg & Gezondheid | Diabetes


De officiële naam van suikerziekte is diabetes. Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de concentratie van de bloedsuiker (bloedglucose) gestoord is. Bij mensen met diabetes lukt het niet om de bloedsuiker stabiel te houden omdat de lichaamscellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline of omdat er een tekort is aan insuline. Insuline zorgt er namelijk voor dat glucose in het bloed wordt opgenomen in de lichaamscellen.


Wilt u meer informatie over diabetes?

Heeft u diabetes type 2? Dan heeft u goede begeleiding en behandeling nodig. Uw DOH-huisarts kan u hierbij helpen met het Zorgprogramma diabetes. 


Zorgprogramma diabetes

U komt bij de praktijkondersteuner voor uw diabetescontroles. Waar we voorheen veel volgens vaste protocollen en controle schema’s werkte, zijn we in de loop van de jaren  deze zorg op een andere manier gaan aanbieden. We maken de zorg meer persoonsgericht waarbij u een meer actieve rol aanneemt door, samen met uw praktijkondersteuner, te beslissen wat voor u op dit moment de mogelijkheden zijn in de aanpak van uw gezondheid.


Met uw praktijkondersteuner maak u afspraken over welke zorg u belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen, welke doelen u wilt realiseren en welke begeleiding u hierbij nodig heeft. Deze persoonlijke afspraken kunt u terug vinden in uw dossier op mijngezondheid.net.

Leefstijlprogramma’s

Gezond leven verkleint het risico op diabetes type 2 met de helft. Ook als u diabetes type 2 heeft kan een gezondere leefstijl de afhankelijkheid van medicijnen behoorlijk verminderen of er zelfs voor zorgen dat u geen medicijnen meer nodig bent. Om u te begeleiden in het aannemen van een gezonde leefstijl bieden we een aantal leefstijlprogramma’s aan:

CooL

CooL staat voor Coaching op Leefstijl; dit is een erkend leefstijl programma gericht op duurzame gedragsverandering en meetbare verbetering in de leefstijl. Het programma duurt 2 jaar, verdeeld in een intensief basisprogramma en een minder intensief onderhoudsprogramma. Beide programma’s bestaan uit 8 groepstrainingen en 4 persoonlijke gesprekken. Tijdens de groepstrainingen worden verschillende leefstijlthema’s op een praktische manier behandelt. U gaat altijd naar huis met persoonlijke actiepunten. Tijdens de persoonlijke gesprekken is ruimte om dieper in te gaan op uw persoonlijke doel en wat bij u goed en minder goed gaat. 

Meer informatie over het CooL programma vindt u hier.

Gezond voor hart en vaten

Gezond voor hart en vaten is een leefstijlprogramma gegeven door een leefstijlcoach. Deelnemers aan dit programma willen werken aan een gezondere leefstijl omdat zij door bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte een hoger risico op gezondheidsproblemen hebben.

In 4 bijeenkomsten van 1,5uur worden de volgende onderwerpen besproken: 

.         Gezonde voeding

.         Meer bewegen

.         Stress en slapen

.         Een terugkom bijeenkomst

Voor meer informatie klik hier. Aanmelden kan u ook direct via de website doen.

Keer Diabetes2 Om

Keer Diabetes2 Om is een leefstijlbehandeling gericht op (volledige) medicatieafbouw voor mensen met diabetes type 2. Tijdens het programma gaat u met 20 anderen, onder professionele begeleiding van een coach, verpleegkundige en diëtist, aan de slag met uw leefstijlverbetering en het afbouwen van medicatie. Het programma bestaat uit een intensief deel van 6 maanden, gevolgd door een inspiratietraject van 18 maanden.
U kunt dit programma zowel fysiek als online volgen.

Meer informatie over het programma Keer Diabetes2 Om vindt u hier

Zoutworkshop

Uit onderzoek blijkt dat van al het zout wat we binnen krijgen maar liefst 70% in onze voedingsproducten zit 'verstopt' en dus 'maar' 30% uit het zoutpotje komt. In het kader van gezond leven adviseert de medische wereld vaak matig zoutgebruik; tijdens deze groepsbijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw kennis hierover uit te breiden. De bijeenkomst wordt aangeboden dicht bij u in de buurt, door een diëtist.

Meer informatie vindt u hier.

Rookvrij! Ook jij?


Roken heeft een slechte invloed op uw gezondheid. Voor iedereen die rookt is het daarom erg belangrijk om te stoppen. Als u wilt stoppen met roken is het prettig als u er niet alleen voor staat. Maak het uzelf daarom makkelijker en meldt u aan voor een 'Rookvrij! Ook jij?' stoppen met roken cursus bij u in de buurt. In een groep kunt u elkaar steunen en heeft u namelijk één gemeenschappelijk doel: stoppen met roken! Meer informatie vindt u hier.

Thuismeten van bloedsuiker, bloeddruk en hartslag

Het kan zijn dat u minder vaak bij de praktijkondersteuner in de praktijk zult komen en dat u thuis uw bloedglucose, bloeddruk en hartslag gaat meten. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bloedglucose Bloeddruk en hartslag

Consulten

Met uw praktijkondersteuner maakt u persoonlijke afspraken over de begeleiding die u van de huisartsenpraktijk wilt ontvangen. Naast fysieke consulten kunt u hierbij ook denken aan consulten via de chat, beeldbellen of telefonisch.

Als standaard zit er in het zorgprogramma de jaarlijkse controle van uw bloed en urine door het laboratorium én het voetonderzoek door de praktijkondersteuner. Een keer per drie jaar worden uw ogen d.m.v. een fundusfoto gecontroleerd.

Kosten

Deelname aan het zorgprogramma diabetes valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose diabetes is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Ook deelname aan de leefstijlprogramma’s, hulp door een diëtist en oogonderzoek (‘fundus’) worden vergoed. 

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:

·   Medicatie: eigen risico

·   Labonderzoek: eigen risico

·   Oogarts: eigen risico

·   Podotherapeut en pedicure: worden vergoed afhankelijk van de toestand van de voeten (Simms classificatie). Als er schade is aan de zenuwen en bloedvaten van de voeten wordt het vaak vergoed

·   Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis.


Extra informatie over Diabetes

Folder Medische voetzorg bij Diabetes Mellitus

Diabetes interactief educatie programma

Diabetes en meedoen aan Ramadam

Diabetes in een andere taal (Turks, Berber, Arab-Maroc)

Zelfhulpnetwerk
Extra informatie

Download hier de folder over de samenwerking tussen uw huisarts en het ziekenhuis
Nieuws en mededelingen
Reactie op artikel NRC over medische dossiers
Reactie op artikel NRC over medische dossiers
Geplaatst: 21 juli 2023
NRC publiceerde afgelopen dinsdag 18 juli dit artikel over het kopiëren en opslaan van medische dossiers.

Lees meer
DE STAP naar gezonder zet je zo!
DE STAP naar gezonder zet je zo!
Geplaatst: 13 juni 2023
DE STAP van Ingrid naar meer rust in haar hoofd.

Lees meer
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Zorggroep DOH en SGE vormen sinds 1 januari 2023 één nieuwe organisatie: Stroomz
Geplaatst: 27 januari 2023
De huisartsenorganisatie DOH en de multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie SGE bundelen al geruime tijd de krachten. Daarom zetten DOH en SGE de stap naar één nieuwe organisatie: Stroomz, zorgmakers in beweging

Lees meer